fbpx
+44 20 3318 5807 (Int.) | +420 212 241 990 info@sezam24.org

Поддржани системи за брави.

Sezam24 работи со повеќе електронски брави за врати.
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air

Не ги најдовте бравите од Вашиот хотел?

Не грижетесе! Ќе Ви пратиме протокол (API) и Вашиот добавувач за брави ќе се поврзе со Sezam24. Ние ќе Ви помогнеме со големо задоволство.