Jak to funguje

Propojení Sezam24 s hotelovým PMS a zámky

Sezam24 je prodloužením hotelové recepce. Tradiční “lidskou” recepci budete moci spojit s registračními terminály Sezam24 a moderní technologií, kterou nabízí, přičemž si zachováte svoji původní infrastrukturu.
Sezam24 je napojen na hotelový PMS a systém zámků a registraci hostů provádí stejným způsobem jako recepční: získá z PMS údaje o rezervaci a přiděleném pokoji, identifikuje hosta podle čísla rezervace, vyplní a uloží registrační formulář a naprogramuje pokojovou kartu.

Jsme plně integrováni s následujícími systémy správy nemovitostí:

Jsme plně integrováni s následujícími dveřními zámky:

Vyhledání čísla rezervace

Přijetí platby

Ověření totožnosti

Podpis na obrazovce

Naprogramování pokojové karty

Vyhledání čísla rezervace

Hosté budou identifikováni pomocí konfirmačního čísla OTA, které jim bylo zasláno emailem, nebo pomocí rezervačního čísla přiděleného vaším systémem. Terminál Sezam24 bude moci vyhledat všechny rezervace, ať už byly vytvořeny na internetu či telefonicky.

Přijetí platby

Pokud tak stanoví údaje o rezervaci v hotelovém PMS, Sezam24 může požádat hosty o zaplacení ceny pobytu dopředu. Potvrzení o provedené platbě bude následně nahráno do PMS.

Ověření totožnosti

Sezam24 během několika vteřin rozpozná doklad totožnosti a automaticky vyplní registrační formulář. Všechny tyto informace budou po dokončení rezervačního procesu nahrány do PMS.

Podpis na obrazovce

Každý host musí podepsat registrační formulář a pravidla týkající se hotelového pobytu. Dotyková obrazovka usnadní přečtení těchto pravidel a následné podepsání formuláře.

Naprogramování pokojové karty

Na závěr registračního procesu vydá terminál hostům předem naprogramovanou kartu, která je platná po dobu jejich pobytu. Sezam24 je propojený se systémem zámků; provede přesné naprogramování karty a poté ji vydá každému z hostů.