fbpx
US: +1 347-814-1017 | UK: +44 20 3318-5807 | Tech. support: +420 212-241-990 info@sezam24.org

Поддржани системи за брави.

Sezam24 работи со повеќе електронски брави за врати.
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air
S24 Pro / S24 Air

Не ги најдовте бравите од Вашиот хотел?

Не грижетесе! Ќе Ви пратиме протокол (API) и Вашиот добавувач за брави ќе се поврзе со Sezam24. Ние ќе Ви помогнеме со големо задоволство.