fbpx
US: +1 347-814-1017 | UK: +44 20 3318-5807 | Tech. support: +420 212-241-990 info@sezam24.org

Партнерство со Sezam24

Станете партнер на Sezam24

Придружи се на мрежата на професионалнци во хотелската технологија и обезбедете им на Вашите клиенти автоматизирани решенија кои ќе ги зголемат приходите и подобрат работните процеси на хотелот.

Одберете го видот на партнерство според Вашите можности

Дистрибуцијај на Sezam24 производите

Продажба на Sezam24 производи

Интеграција на Sezam24 со PMS или со алатките за букирање

Поволности за партнерите на Sezam24

Понудете иновативни, паметни и безбедни решенија на Вашите клиенти
Искористете ја предноста од финансиски пресметки, промоции и специјални понуди
Обезбедете пристап до средства кои ќе Ви обезбедат раст и остварување на деловните цели.

Sezam24 тим

Кажете ни повеќе за Вашата компанија